Vergoeding

Door je zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij het VMBN als Mindfulness Based Trainer,
categorie 1.

Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking kan bij sommige
zorgverzekeraars aanspraak worden gemaakt op vergoeding van (een
deel van) de kosten van een mindfulnesstraining. Aan vergoeding
kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar
hanteert, eisen worden gesteld. Een van die voorwaarden is dat de
trainer bij het VMBN is geregistreerd.

Bij Zorgwijzer vindt je een handig overzicht van voorwaarden en vergoedingen per verzekeraar.

Door je werkgever

Niet alleen jij, maar ook je werkgever heeft er baat bij als jij een
mindfulness training volgt. Het is een wetenschappelijk bewezen en
effectieve aanpak om met stress en werkdruk om te gaan. Informeer bij
je werkgever naar de mogelijkheden voor vergoeding.

Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie,
ziekteverzuimbudget en/of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook
kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op
bedrijfsmaatschappelijk werk.