Over mindfulness

Wat is het?

Mindfulness is de aandacht richten op dit moment, zonder oordeel.
Mindfulness bestaat uit vaardigheden en houdingskwaliteiten die je kunt trainen. Zoals openheid, vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en acceptatie. Dit om vanuit meer innerlijke kalmte, inzicht en wijsheid te kunnen leven.

MBSR of aandachttraining is begin jaren ’80 ontwikkeld door de Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn. Als beoefenaar van vipassana-meditatie en yoga bracht hij inzichten uit deze Oosterse wijsheidstradities samen met zijn kennis van de Westers medische wetenschap en de cognitieve psychologie, en ontwikkelde op basis hiervan het Mindfulness-Based Stress Reduction  programma.

De mindfulness- of aandachttraining bestaat uit 8 sessies. De training is
ervaringsgericht, dat wil zeggen: beoefening staat voorop. Door de ervaring te onderzoeken, kunnen we het verschil waarnemen tussen de ervaring en dat wat we ermee doen, onze reactie. Door opmerkzaam te worden van het verschil tussen ervaring en gedachte kunnen we gebruik maken om de ervaring  bewuster te beantwoorden en automatische reactieve patronen doorbreken.

MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen